5.4.08

Hwre! Tymor Beic Modur eto!

Cyn symud i Gymru es i i'r Speedway pob nos Sadwrn.
Dw i wedi cefnogi Coventry Bees. Y tim reidio ar y Brandon Stadium ac mae nhw'n gret.
Fy hoff beicwyr Chris 'Bomber' Harris a Scottie. Yn ffodus symudodd Scottie o'r tim arall nawr ond mae e'n dal bendigedig.
Byddwn i hapus iawn 'swn i'n gallu ffiendio y tim yn Sir Benfro neu Caerfyrddin. Dw i'n trist achos tim Caerfyrddin ar ben nawr.

Dw i'n edrych pob match ar y teledu ond dw i'n colli yr hwyl o bod yn y torf o cefnogwyr.
Hefyd dw i'n dilyn SuperBikes a rhaid i mi cyffesu dw i'n cefnogwr Rossi.

Os wyt ti'n cael bod ar y beic modur, wyt ti'n gwybod beth dw i'n golygu a sut dw i'n teimlo.

Plis dweud i fi rhywun teimlo yr un a fi.

23.3.08

Dynion!!

Dw i yn ol eto, ar ol un amser brysur wrth cwrs (wel dw i'n gwraig felly..........)
Dechrais i glanhau'r ty (Spring cleaning). Dwy 'stafelloedd wedi gorffen gyda chwech i mynd.
mae'r rhestr yn hir aiawn 'da swyddi i wneud fel golchi'r paintwork ac llenni wedyn tu fewn i'r cyprddau dillad etc,

Yng nghanol this daeth ffrind i weld i fi ond wedi aros dri dydiau. Mae hi'n ifanc a llawn o bywyd. Roedd hi'n ar ei mobile trwy'r pob dydd anfon neu derbyn neges.
Un nos, aethon ni 'i'r dafarn am pryd o fwyd. Ar ol wedi bwyta cerddon ni i'r bar am yfed.
Wel!!! mae'n wir!! Mae hi'n yfed dwbl whiskies fel pysgodyn gyda heb effeithio.
Fi??? dw i'n yfed dwy gwydraid o win ac dw i'n teimlo 'squiffy'.

Wythnos diweddaf yn y bore, fy ngwr wedi defnyddio mynd am dro ar y beic modur, i weld ffrind. Am bump o'r gloch ffoniodd e wrtha i dweud " Dw i'n stuck ar y A40 achos y beic wedi torri i lawer!"
"Dw i rhwng Llandeilo a Llandovery. Allet ti'n dod i chasglu fi?"
Felly deg munud wedyn ro'n i'n ar y ffordd. Wrth cwrs, ro'n i'n stuck tu ol llawer o traffig, tractorau a roadworks cyn wedi cyrraedd a'r lle cyfarfod.
Dim problem ro'n ni'n mynd adref am saith o'r gloch.

Y beic??? Oh ie! Roedd e'n fixed gan fy ngwr cyn dw i wedi cyrraedd! ggrrrrrrr. Dynion!!

29.2.08

O'r Dysgwr Cymraeg

Un arall wythnos wedi mynd rhy yn gyflym. Nawr, dwi'n teimlo yn well eto, rhaid i mi wthio ymlaen gyda gwaith cartref a geiriau newydd etc. Yn y cyfamser mynd ymlaen gyda
diddordebau.

Dydd Mawrth - Aeth John a fi am ginio ac yn y nos es i i weld fy ffrind Myfanwy i sgwrs a llyfr newydd gan T. Llew Jones. Weithiau dw i ddim yn cael ar fy mhen cymraeg, ond wythnos yma ro'n i'n okay.
Darllenon ni y stori yn siml enw Y Ty Haf am teulu Edwards. Mr Edwards wedi prynu'r bwthyn yng nghanol y mynyddoedd i fod yn dy haf iddyn nhw i gyd. Mae'r stori a'r llyfr yn gret am dysgu Cymraeg.

Dydd Mercher - Roedd y dosbarth Cymraeg.

Dydd Iau - Ro'n i'n defnyddio fy treadmill pan ffoniodd ffrind Valerie i gofyn HELP!! Roedd ei chath (Frankie) yn sal iawn felly gyrrais i iddyn nhw'r vet. Pheeeeew! Lwcus iawn achos, ar ol dau injections, Frankie wedi rallied.
Fin nos darllenais hyd daeth John o'r Bowls match.

Dydd Gwener - Es i'r Tesco ac wedyn i chwarae Bowls. Am saith o'r gloch bydden ni gerdded i'r pentre i'r ty o'r ffrindiau am swpr a cardiau.

Yfory bydden ni cerdded i'r pentre am Cawl yn y Pente Neuadd i dathlu St Davids Day.

Yn arall wythnos cyffrous !!!

19.2.08

Un wythnos arall

Llawer o pethau wedi dygwydd.
Dydd Mercher -Fel arfer dw i'n mynd i'r dosbarth felly (achos roedd e'n hanner tymor) wnes i gwaith cartef.

Dydd Iau - Es i siopa yng Gaerfyrddyn gyda fy ngwr, wedyn ginio cyn gyrru hir cartref.

Dydd Gwener - Roedd yn dwirnod brysur ond hapus. Yn y bore ro'n i'n glanhau'r ty hyd ginio.
Am dau o'r gloch es i i'r pentref neuadd i chwarae Bowls. Roedd hi'n gret felly bydda i mynd eto. (Wel, dweud a gwir pob wythnos nawr)
Ar ol Bowls dw i wedi goginio am ffrindiau. Mae'n nhw'n wedi gyrraedd am saith o'r gloch. Goginiais i dim byd special achos roedd yn neis iawn i welon nhw a sgwrs.

Dydd Sadwrn - Cerddais i gyda fy ngwr hyd y traeth i mwynhau y tywydd a golygfa.
Roedd y tywydd yn rhew ac oer iawn, ond sych a braf. Roedd yn dwirnod perffaith i fi. Fy ngwr angen wybrennau yn clir achos mae nhw'n adael fe mewn hwyiau da.
Fin nos, daethh ffrindiau i swpr a chwarae cardiau.

Dydd Sul - Daeth ffrind i frecwast a sgwrs. Mae hi'n wedi aros hyd amser ginio. Ar ol ginio darllenais i papurau cyn edrych y snooker ar y teledu. Roedd y final rhwng Ronnie O' Sullivan a Mark Selby. Mae'n bendigedig.
Dw i'n edrych ymlaen i'r tymor Speedway a MotoGP achos dw i'n caru motorbikes.
Edrychais i Speedway a'r amser cyntaf pan 5 years old. Ro'n i'n smitten gyda cornel cyntaf.

Dydd Llun - Roedd y tywydd yn braf eto. Yn anffodus ro'n i'n sal gyda pen tost ac yn annwyd. Felly, ar ol brecwast, es i i'r gwely hyd ginio. Ar ol ginio gwaithais i o gwmpas y ty am un awr wedyn i'r gwely eto hyd dydd Mawrth.

Yn wythnos wedi diflas i chi ond llawer o ymarfer sgrifennu i fi.

10.2.08

Brogau

Wyt ti'n meddwl am brogau erioed? Dw i'n meddwyl mae nhw'n yn gret!
Ro'n i'n edrych amdanyn nhw yn y pwll pysgota heddiw. Bodau dynol cael sat nav, radar, compasses a llawer o arwyddion arall ond colli o hyd eu ffordd.
Pob flwyddyn y brogau, heb un sign-post neu calendr, gyrraedd a'r diwedd mis Ionawr. A'r 14th mis Chwefror bydden ni weld frog spawn o gympas a dros y pwll. Bendigedig neu Beth?

Dim ond wedi meddwyl!!

9.2.08

Wythnos yma

Wel, beth yn wythnos! Brysur ond gret.
Dechrauodd hi gyda gwaith yn y ty, wrth cwrs! Wedyn i weld y ffrind cael broblem gyda ei cwch. Wel, dweud y gwir, gyda peiriant hen iawn. Fel bawb, mae'n eisiau popeth i bara forever.
Ar ol dau oriau gyrraeddon ni'r iard cwch am cyngor.
Ble y cwch nawr? Yn y iard cwch wrth cwrs. Faint o arian? Ddim yn ofyn.

Dydd Mawrth ro'n i'n ymarfer gwaith cartref Gymraeg a wrando ar y tapiau barod am y dosbarth. Yn y nos, es i weld fy ffrind Cymraes i ymarfer siarad yn cymraeg. Hefyd, fel arfer darllenais i o'r llyfr gan T. Llew Jones achos dw i'n caru'r geiriau yn syml a descriptive mae e'n defnyddiol.

Es i i'r dosbarth Cymraeg trwy'r dydd Mercher. Ar ol cyrraeddais i adref es i i'r gwely hyd chwech o'r gloch. Dw i'n hoffi dysgu Cymraeg ond ffeindio hi tiring.

Dydd Iau gweithais i yn yr ardd ac wedyn, ar ol ginio, es i i'r Spa i fod yn pampered. mmmmm Bliss!!

Ar ol frecwast, dydd I au Tesco siopa wrth cwrs. Ar ol ginio ro'n i'n chwarae bowls gyda tim yn y pentref. Roeddwn lawer o hwyl achos ches i ddim yn chware am pum mlynedd.

3.2.08

Helo

Dw i eisiau dechrau y blog i helpu fi gyda fy Gymraeg. Dw i'n gwybod bydda i wneud llawer o camgymeriadau ond dw i'n siwr bydd rhywun helpu fi.
Dechreuais i ddysgu Cymraeg (Cwrs Wlpan) ym mis Ionawr 2007 a dw i'n mwyhu y cwrs yn fawr iawn.
mae hi'n anodd ond luckily y twtor yn amyneddgar. Nawr dw i'n hyderus i siarad gyda fy ffrind Cymraes pob wythnos am un awr. hefyd dw i'n ymarfer gyda ffrind am un awr pob wythnos. (Mae hi'n yn dysgwr hefyd ond ar y cwrs uwch na fi.

Trwy'r wythnos yma es i i'r sinema i weld THE KITE RUNNEr a hefyd EARTH. Y ddau yn dda.
Es i i'r dafarn am quiz. Wyt ti'n ennill? Naddo ond daeth yr ail.
Daeth ffrindiau i swpr a cawson ni llawer o bwyd, clonc a hwyl.